Hướng dẫn chặn web đen có nội dung xấu trên máy tính tốt nhất

Hướng dẫn chặn web đen có nội dung xấu bảo vệ con khi Online trên máy tính

Cách 1 : Máy Windows PC

Anh em có máy tính cũ thường để cho con nít học hành. Hiện tại mình cũng có con nhỏ nên chia sẽ cách mà mình dùng giúp bảo vệ con tốt hơn khi Online. Cơ bản mình vẫn chưa hài lòng lắm vì cũng chưa biết cách nào tốt hơn. Trên tinh thần chia sẽ kinh nghiệm cùng nhau

Các Website mình chặn

 1. YouTube : trên 13 tuổi mình mới cho xem

 2. TikTok

 3. Những Website mà trẻ hay vào : xem lịch sử trình duyệt thì biết

Vẫn nguyên tắc viết bài cũ: mang tính giải trí, dễ làm và máy yếu với chi phí không tốn đồng nào

1. Mở Windows Explorer và điều hướng đến C:\Windows\System32\drivers\etc. (Nếu Windows không được cài đặt trên C:, hãy thay thế ký tự ổ đĩa thích hợp.)

2. Mở File Hosts bằng Notepad dưới quyền Admin

3. Muốn chặn Website nào thì cứ nhập như hình bên dưới rồi lưu lại

Ưu điểm : dễ làm

Nhược điểm: nguyên cả máy bị chặn hết..

Mình cũng chưa nghiên cứu cách cho phép vào Website theo từng giờ nên phải chuyển tạm qua Mac OS 12.5

CÁCH 2: DÙNG PARENTAL CONTROLS

Cả Mac và Windows đều có tính năng này có thể giúp bạn chặn 1 số Website không mong muốn từ các người dùng khác nhau

 1. Gõ “Add, edit, or remove other users” ở thanh tìm kiếm mở TAB Family & other users . Click Add a family member để tạo User.

 2. Create a Microsoft family account to set up a family group on your computer.

 3. Log in to your family account, click the new user’s name, and click Content Restrictions. Then find Web Browsing and turn on Block inappropriate websites. Then you can add new websites to block, or only allow specific sites.

Và đây là cách thiết lập Parental Controls cho Mac:

 1. Create a second user account. Open the Mac menu and click System Preferences, then Users & Groups. Tap the plus button to create a new account.

 2. Open the menu, click System Preferences, and then Parental Controls. Select the new user account to set up restrictions. Click Web and enter the sites you want to block.

Anh em tự tìm hiểu thêm… rồi chia sẽ. Mình cũng mệt với đám trẻ

Một số phần mềm mình có tham khảo

A few great examples of productivity software for freelancers and self-employed workers:

 • RescueTime — RescueTime was made to help teams and individuals figure out where time is being wasted. Though it’s primarily a tracking tool, the premium version comes with FocusTime to block distracting websites on most modern browsers.

 • FocusMe — Available for Windows, Mac, and Android, FocusMe can increase personal and employee productivity or work as a parental control program. It can outright block sites as well as impose a time limit, and is available at cheap monthly pricing or for a one-time purchase.

 • Cold Turkey — If other blocking software is too lenient for you, Cold Turkey offers a more aggressive solution for free. You can even block the entire Internet with this program.

 • Freedom — This free application blocks sites, apps, or all Internet access, plus includes support for whitelisting, block scheduling, and locked mode that can’t be disabled. It also works on pretty much every browser or operating system.

 • SelfControl — Only for Mac, this free and open source app is super simple. You just set the websites you want to block and start the timer, and even if you delete the program or restart your computer, the block will remain. It’s a great solution if you struggle with self control.

Cơ bản là chỉ muốn giúp đám trẻ tập trung tránh phân tán

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0357 222 161

Contact Me on Zalo